HUBENÍ ŠTĚNIC V PRAZE

 

Hubení štěnic – cena od 3900,-
Další informace naleznete v podrobném ceníku nebo volejte 800 100 180, 602 204 500

Nejobtížněji hubitelný hmyz v našich domácnostech – v 95% případech lze vyřešit jedním profesionálním zákrokem – Hubení Štěnic Praha 800 100 180, 602 204 500.

  • VELIKOST A POPIS: max. 5mm. Má oválné žlutohnědé až červenohnědé zploštělé tělo se třemi páry nohou bez křídel či krovek.
  • POTRAVA:  lidská krev
  • MÍSTO VÝSKYTU:  mohou se vyskytnout v jakýchkoliv prostorech, kde přespávají lidé
  • ZPŮSOB ŠÍŘENÍ: zavlečením z míst s výskytem, migrací do sousedních bytů, prostor.
  • ZPŮSOB HUBENÍ: velice důkladný dezinsekční zásah provedený odbornou firmou

IMG_4251

PODROBNĚJI O ŠTĚNICÍCH:

VELIKOST A POPIS:

Dospělý jedinec dosahuje maximální délky 5mm. Má oválné žlutohnědé až červenohnědé zploštělé tělo se třemi páry nohou bez křídel či krovek. Štěnice dosahuje pohlavní dospělosti za cca 30-60 dnů od vylíhnutí. Samice zvládne naklást za týden zhruba 8-10 vajíček, ze kterých se líhnou po několika dnech drobné průhledně žluté nymfy. Nymfa prochází pěti vývojovými stadii, přičemž se v každém stádiu musí nasát krve, aby mohl její vývoj pokračovat až do stádia dospělého jedince. Jak rychlý bude vývoj štěnic je přímo závislé na okolní teplotě a možnostech potravy. Při nízkých teplotách se vývoj značně zpomaluje a naopak při vyšších zrychluje. Štěnice se sdružují do kolonií, které zakládají na tmavých dobře ukrytých místech.


POTRAVA:

Štěnice saje lidskou krev. V ojedinělých případech může napadnout i domácí zvířada. Nebývá to ale běžně, neboť srst a chlupy zvířat ji brání v pohytu. Když nastane noční klid a v blízkosti je vhodná potrava, vylézá ze svého úkrytu. Přítomnost člověka dokáže lokalizovat pomocí tepelných senzorů, které má umístěné na tykadlech na vzdálenost až 1,5m. Štěnice saje nejčastěji na odhalených a nepřikrytých částech těla. Při jednom nasátí dokáže způsobit i několik štípanců, které jsou umístěné blízko sebe, čímž se poštípání štěnicemi často identifikuje. Po nasátí lidské krve, které trvá 5 – 20minut se vrací do svého úkrytu a na další krvelačnou výpravu se znova vydává za 4 – 6 dní.  V případě nepřítomnosti svého

IMG_1776 (2)

hostitele zůstává ve ském úkrytu, kde bez problémů může přečkat i několik měsíců.  Uklidňujícím faktem je snad jenom to, že u štěnic v současnosti nejsou známé žádné nemoci, které by přenášely mezi teplokrevnými jedinci. Z toho plyne, že jediným problémem zůstává to, že pokud dojde ke krvavému rozškrábání svědivých míst na pokožce a do těchto otevřených ran se dostane infekce,dojde k zanícení kůže nebo podkožních tkání. Ty mohou v případě zanedbání léčby končit až dlouhodobou léčbou antibiotiky.


MÍSTO VÝSKYTU:

Štěnice se po zavlečení či migraci mohou vyskytnout všude tam, kde přespávají lidé.  Nejčastěji to bývají domácnosti, ubytovny a hotely. Výskyt není nijak přímo závislý na nepořádku v bytě, jak se spoustu lidí domnívá. Neboť vylíhnutí štěnice z nepořádku je biologicky nemožné. Štěnice se mohou po zavlečení vyskytnout i v těch nejluxusnějších bytech či hotelích.  Své kolonie zakládají v blízkosti místa, kde přespává jejich hostitel „člověk“. Jsou světloplaché a proto je možné jejich úkryty a kolonie nalézt na všech možných místech, které nejsou oku přístupné. Nejčastěji to bývá vnitřní rám postele pod matracemi, švy matrací, rohy nočních stolků, plochy pod obrazy a další velké množství tmavých míst, skulin a třeba i prasklin ve zdech či podlaze. Výskyt je možné zjistit jednak díky štípancům, které štěnice způsobují sáním krve. Nebo důkladným ohledáním lůžka a nejbližších míst. V případě výskytu je možné nalézt trus v podobě drobných černých teček na prostěradle, matraci či rámu postele. Nebo pak přímo kolonie štěnic, které jsou znečištěné trusem a ve kterých je možné nalézt nakladená vajíčka, všechna vývojová stádia živých štěnic a jejich svlečky. Mezi dnem zavlečení a dnem zjištění výskytu štěnic může být i dost dlouhá doba, neboť ne u všech lidí se příznaky objeví do několika hodin po kousnutí štěnicí. U jedinců, kteří jsou štěnicemi napadeni prvně v životě, totiž dochází k výskytu svědivých zarudnutých míst za několik dní. Odborná literatura uvádí pět až devět dní od prvního kousnutí štěnicí. Pokud člověk již někdy v životě byl štěnicemi napaden, dochází ke svědivému zarudnutí pokožky v místě kousnutí do několika hodin.


ZPŮSOB ŠÍŘENÍ:

Jak už bylo zmíněno výše, nejčastějším způsobem, jak se k Vám štěnice dostanou je zavlečením z míst s výskytem. Můžete si je přivézt v zavazadlech z dovolené, služební cesty a jakéhokoliv dalšího pobytu. Cestovat však nemusí jen v zavazadlech. Často se stává, že k zavlečení dojde s pořízením použitého i nového nábytku, knih z antikvariátu, bazarového oblečení a dalších věcí, které pocházejí z míst s výskytem.  Další variantou je migrace. U štěnic není tak běžná jako u švábovitého hmyzu, ale často se stává, že se štěnice dostanou do sousedních bytů netěsnostmi ve zdech, podlaze či kolem průstupů topení


ZPŮSOB HUBENÍ:

Pokud jste již zjistili výskyt štěnic v bytě nebo pokoji hotelu nebo ubytovny, je nutné ihned objednat odbornou DDD firmu, která zajistí úspěšnou dezinsekci místností s výskytem štěnic včetně okolí míst výskytu. Likvidace je velmi náročná  a při zákroku je vždy potřebná spolupráce s nájemcem bytu nebo zástupcem provozovatele ubytovacího zařízení. Dezinsekce je prováděna téměř celoplošně a provádí se různými aplikačními technologiemi, případně jejich kombinací.Zákrok je též nutné provést bariérově ve skříních, v zásuvkách např. nočního stolku, v rozích u podlahy, za obrazy a dalších místech. Takto řešený zákrok hodně urychlí likvidaci největší části škodlivého hmyzu. Zůstává nám ale ještě malé množství živých jedinců, kteří zůstali dobře ukryti před postřikem a nesmíme také zapomínat na jedince dosud nevylíhlé. K jejich úspěšné likvidaci opětovně potřebujeme spolupráci s objednatelem a to m.j. tím, že musí na lůžku přespávat. Jedině tak je možné donutit zbývající jedince vylézt z úkrytů a přejít plochy, na nichž je aplikován dezinsekční roztok, který se dostane do těla hmyzu, jenž následně uhyne. Je nutné upozornit na fakt, že hmyz zasažený dezinsekční látkou hyne až do několika dnů a proto může docházet k ojedinělým kousnutím tímto hmyzem. Rozhodně není žádné řešení lůžko nepoužívat, protože štěnice dokáže i několik měsíců hladovět a problém z likvidací zbylých štěnic se pouze odsune o dobu, po kterou nebylo lůžko používáno.

Kopie - DSC05831


ORIENTAČNÍ CENA:

od 3.600,- (podrobnější informace Vám rádi poskytneme na uvedených tel. číslech). Z důvodu náročnosti a množství použitých přípravkůje zákrok finančně náročnější. Vyvarujte se nápadně laciných zákroků firem chtějící získat práci za jakoukoliv cenu, neboť budete nuceni zákrok několikrát opakovat. V celkovém součtu bude pak likvidace štěnic výrazně dražší…

štěnice – další podrobné informace

OBRÁZKY ŠTĚNIC